Author Archive Cech

ByCech

Stawki za egzaminy !

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2022.

Zgodnie z komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. nastąpił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski:     1 521,43 PLN

Egzamin czeladniczy:         760,71 PLN

Egzamin sprawdzający:     271,68 PLN

 

Ponadto informujemy Państwa, że świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród pracowników młodocianych.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

ByCech

6 grudzień- MIKOŁAJ

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców „przekazuje” wiadomość od św. Mikołaja 🎅:
 
Dzisiaj wszystkim coś bym dać chciał
Każdego bym obdarował.
Zakochanym dużo miłości,
Dzieciom samych słodkości,
Samotnym kogoś bliskiego,
Dorosłym życia spokojnego,
by każdy się uśmiechał do każdego!
 
Wszystkiego dobrego ! Mikołaj 🎅🎅🎅
ByCech

Egzaminy czeladnicze 2022 !

Szanowni Państwo !

W związku z wprowadzaniem nowych zmian i terminów dotyczących przyszłorocznych egzaminów czeladniczych

na stronie www.cech-chorzow.pl udostępniamy NOWY

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – dotyczy uczniów III klasy szkoły branżowej I stopnia będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

które trzeba składać w biurze Cechu od 17.01.2022 do 15.02.2022 r.

FERIE ZIMOWE trwają od 14 do 27 lutego 2022 r.

Egzaminy będą przeprowadzane od 10.03.2022 do 10.06.2022 r.

Prosimy o umawianie się na konkretną PEŁNĄ godzinę (tj. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00)

Przypominamy również o nowym numerze telefonu: 534-607-770

Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I-obow.-od-01.01.2022-r.

Oświadczenie Covid_19

Zaświadczenie dla pracodawcy

Wniosek_o_skrócenielub_przedluz

ByCech

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o naborze uczestników do nowego projektu aktywizującego osoby bezrobotne.

ByCech

Święto Edukacji Narodowej

Z Okazji Święta Edukacji Narodowej 👩‍🏫👨‍🏫
Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie
pragnie przekazać najszczersze życzenia wszystkim Nauczycielom Szkół jak również Nauczycielom praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników ! 🎂🥳🥳🥳
👩‍🍳🧑‍🏭👩‍🔧💇‍♂️

ByCech

Nowy numer komórkowy

UWAGA:

Nowy numer telefonu komórkowego

534-607-770

Zapraszamy do kontaktu 🙂

ByCech

BHP dla młodocianych pracowników

BHP dla młodocianych pracowników :

WTOREK 21 WRZEŚNIA GODZINA 16:00

BUDYNEK TYLNI W CECHU

CENA: 30 ZŁ

 

WPŁATY PROSIMY ROBIĆ NA KONTO CECHU:

BNP PARIBAS
62 1600 1462 1888 5936 2000 0001

ByCech

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zakresie:

 • fal i pierścieni – koszt 100,00 PLN

Szkolenie obejmuje 4 godziny zegarowe t.j.2 spotkania po 2 godziny.

 • strzyżenia męskiego – koszt 120,00 PLN

Szkolenie obejmuje 5 godzin zegarowych t.j.2 spotkania po 2,5 godziny

 

Kursy prowadzone będą przez trenerów z którymi współpracuje Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

Każdy uczestnik zobligowany jest do zaopatrzenia się w następujące materiały:
Dla kursu fal i pierścieni:

 • główka treningowa – włos naturalny (dla każdego kursu) oraz materiał/ produkty które są pomocne przy wyciskaniu fal,
 • klipsy – pierścienie płaskie i spiralne,
 • grzebień,
 • rozpylacz na wodę,
 • ręczniki.

Dla kursu w zakresie strzyżenia męskiego:

 • główka treningowa – włos naturalny,
 • nożyczki,
 • męskie grzebień do cieniowania/stopniowania,
 • rozpylacz do włosów,
 • ręcznik.

Spotkania będą odbywały się na sali fryzjerskiej katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na adres: izba@ir.katowice.pl

 

Planowany termin szkolenia: wrzesień 2021 roku 

Osoba do kontaktu:
Beata Skrzypka
e-mail: beata.skrzypka@ir.katowice.pl

32 259 62 61 wew. 222

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy: Fale i pierścienie
Formularz zgłoszeniowy: Strzyżenie męskie

ByCech

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza w Katowicach zaprasza do udziału w Kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego organizatorem jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

Spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji Teams. Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Do spotkania można dołączyć bezpośrednio z przeglądarki.

 

Planowany termin: wrzesień/październik 2021 roku 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do telefonicznego zgłaszania swojego udziału.

Osoba do kontaktu:
Bożena Tarapacz – tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 222,
e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl

 

ByCech

1 wrzesień

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

życzymy uczniom sukcesów

powodów do radości,

a także wesołych chwil w gronie bliskich

Nauczycielom satysfakcji, która płynie z pracy z młodzieżą ! 🙂