Category Archive Aktualności

ByCech

Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce

Szanowni Państwo,

od 16 stycznia br rozpoczęto zbieranie podpisów wśród obywateli pod inicjatywą Pana Adama Abramowicza- Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Chodzi dokładnie o „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”. Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Przewidziane w nim rozwiązania stanowić będą istotne ułatwienie dla przedsiębiorców i w konsekwencji staną się czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w Polsce.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Uzasadnienie-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Osoby chętne do złożenia podpisu pod petycją zapraszamy osobiście do Biura Cechu

ByCech

8 marca ! Dzień Kobiet !

Męskie grono Zarządu Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie pragnie przekazać najserdeczniejsze życzenia Wszystkim Paniom ! 🌷🌺🌸🌼
8 marca – dzień radosny 🤗
dużo kwiatów, dużo wiosny.💐
Niech dla Ciebie słońce świeci.☀️🌞
Niech Ci czas radośnie leci.🥹
ByCech

Egzamin Czeladniczy 2023

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2023.

Zgodnie z komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. nastąpił wzrost cen o 14,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski:     1 740,52 PLN

Egzamin czeladniczy:         870,25 PLN

Egzamin sprawdzający:     310,80 PLN

 

Ponadto przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród pracowników młodocianych.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

Dodatkowo:

Zarząd Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu Izby, uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się następujące stawki opłat:

  1. za wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego -50,00 zł;
  2. za wydanie duplikatu legitymacji czeladniczej lub mistrzowskiej – 10,00 zł;
  3. za informator egzaminacyjny – 30,00 zł.

§2

Ustala się następujące stawki, stanowiące zryczałtowany zwrot kosztów:

  1. za wydanie dokumentów z archiwum Izby- 50,00 zł;
  2. za wydanie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego – 100,00 zł;
  3. za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł;
  4. za rozpatrzenie wniosku o skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE DO KAŻDEGO WNIOSKU O EGZAMIN CZELANDICZY POTRZEBNE JEST ZDJĘCIE ! (podpisane na odwrocie) 

(patrz. załączniki wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego)

 

 

Poniżej wstawiamy komplet obowiązujących wniosków do Egzaminu czeladniczego 2023

10.01.2023_zaświadczenie potwierdzające staż_Uczeń

2022_Wniosek o przedłużenie umowy (1)

Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I-obow.-od-01.01.2022-r. (2)

Wniosek-o-skrocenie-umowy-2022-1(4) (1)

ByCech

Spotkanie Opłatkowe 2022 !

W poniedziałek (12 grudnia 2022r.) w Budynku Cechu odbyło się spotkanie opłatkowe Członków chorzowskiego Cechu
Wszystkim uczestniczących serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas ! ☃️
ByCech

Zamrożenie CEN PRĄDU

Szanowni Państwo,

od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla firm wyniesie 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), pod warunkiem, że osoby prowadzące działalność gospodarczą złożą oświadczenie swojemu dostawcy prądu do 30 listopada 2022 roku.

W linku podanym poniżej zawarte są wszystkie potrzebne informacje + wzór oświadczenia oraz instrukcja wypełnienia.

Proszę zwrócić uwagę, jaką mają teraz Państwo cenę prądu za MWh i do kiedy obowiązuje.

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/oswiadczenie-o-zamrozenie-cen-energii-elektrycznej-trzeba-zlozyc-do-30-listopada-2022-jak-wypelnic-oswiadczenie-odbiorcy-uprawnionego-wzor-pge-energa-tauron-aa-SDUC-sMLa-BTjb.html

 

Aktualizacja 23/11/2022:

Szanowni Państwo,

Kontynuując temat dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej na okres od grudnia 2022 do końca 2023 roku, informujemy, że katowicka Izba Rzemieślnicza otrzymała informację, z której wynika, że jeżeli mają Państwo zagwarantowaną cenę prądu niższą niż 785 zł za MkW, to oświadczenie najlepiej złożyć w miesiącu poprzedzającym zmianę ceny prądu na wyższą niż gwarancja ustawowa.

Pozostali przedsiębiorcy składają oświadczenie do 30 listopada 2022 roku.

Na bieżąco śledzimy sytuację energetyczną i w przypadku zmiany stanowiska będziemy Państwa niezwłocznie informować.

ByCech

Druga część zdjęć Inauguracji Roku w Poczet Rzemiosła

Zapraszamy do drugiej części zdjęć z minionego Rozpoczęcia Roku szkolnego w Poczet Rzemiosła w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie 🤩🤩📸📽🎞

ByCech

Inauguracja Roku w Poczet Rzemiosła

W czwartek 27 października 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie odbyła się uroczystość ślubowania oraz pasowania Uczniów klas pierwszych
W szeregi szkoły wstąpili nowi uczniowie ‍‍‍
W Ślubowaniu oraz Pasowaniu uczestniczyli Pierwszoklasiści, Dyrektor szkoły Pan Harald Kajzer wraz z Gronem Pedagogicznym, Pracodawcy młodocianych pracowników oraz gościnnie Pani Monika Kuszyńska opiekun praktyk Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie
 
Ponad to w Inauguracji wzięli również udział Członkowie Zarządu Chorzowskiego Cechu oraz Pani Kierownik
Wszystkim uczestniczącym Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie
 
Podczas pasowania mięliśmy również przyjemność wręczenia nagród dla młodocianych pracowników za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w szkole oraz w praktycznej nauce zawodu
 
Drodzy uczniowie, we wrześniu staliście się oficjalnie członkami społeczności szkolnej a teraz po ślubowaniu również społeczności rzemieślniczej. ‍‍
Niech wszystkim nam przyświeca idea „Kochaj to co robisz i rób to co kochasz”
ByCech

Projekt unijny Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie

Zapraszamy do galerii 🤩📷🎞📱
 
W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zrealizowali wyjazd na staż zawodowy do Niemiec w ramach projektu „Dzisiaj staż jutro praca” realizowanego ze środków unijnych. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pogłębienie znajomości języków obcych. Staże realizowali uczniowie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Mechanicy w ramach swojej praktyki, oprócz obsługi samochodów klientów zbudowali samochód elektryczny, od podstaw. Dodatkowo, w wolnym czasie, poddawali się eksperymentom fryzjerskim swoich koleżanek fryzjerek. Trzy tygodnie szybko minęły i trzeba było wracać do codziennej pracy w szkole. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat technologii stosowanych za naszą zachodnią granicą przenieśliśmy na grunt szkoły, przekazując ją naszym koleżankom i kolegom oraz pracodawcom u których realizujemy praktyki zawodowe.
ByCech

🧑‍🏫🏫🗒📅📝
Czego życzyć Nauczycielowi –
rzecz wydawałaby się oczywista,
kiedy jednak przychodzi co do czego,
aż prosi się o… wszystkiego najlepszego!
Spełnienia marzeń, samych sukcesów,
od ucha do ucha uśmiechów!
Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia nauczycielom szkół oraz nauczycielom praktycznej nauki zawodu ! 💐🌷🌹🌺🌸🌼
ByCech

1 wrzesień !

Drodzy uczniowie ! ‍
Życzymy Wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności ‍♀️‍‍♀️‍‍‍‍
Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji.
Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie najlepsze wyniki !
A Nauczycielom w szkołach oraz Nauczycielom praktycznej nauki zawodu, satysfakcji płynącej z pracy z Młodzieżą