Yearly Archive 2019

ByBIURO

Jubileusz Chorzowskich Rzemieślników

W sobotę w sali Starochorzowskiego Domu Kultury odbyła się impreza z okazji jubileuszu 140 lecia Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie. Na gali wręczono odznaczenia osobom zasłużonym dla rzemiosła w kraju i regionie.

Wśród zgromadzonych gości byli przedsiębiorcy, rzemieślnicy, ludzie edukacji i przedstawiciele władz samorządowych. Po kolacji w trakcie części oficjalnej gali Cech Rzemieślników Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie przyznał jubileuszowe odznaczenia.

Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego wyróżnieni zostali: Ewa Kulpanek, Klaudia Urbas, Karina Tomecka, Sławomir Iwon i Wiesława Podlaszewska. Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego trafiła na ręce: Agnieszki Trenczek, Kornelii Michalskiej, Tomasza Ledworowskiego, Michała Szafrańskiego, Zygmunta Mańki, Wojciecha Mańki, Katarzyny Paluch i Jerzego Rak. Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” odznaczeni zostali: Michał Ochmann, Ruta Borowczyk, Justyna Piecha-Pierończyk, Stefan Mikołajczak, Lucjan Mikołajczak i Katarzyna Goł-Banaś. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” trafił do Bogdana Zwierzchowskiego, Bogdana Krzymińskiego i Andrzeja Kotali.

W części artystycznej Izabela Fojcik porwała do zabawy zgromadzonych gości śpiewając hity muzyki polskiej i zagranicznej. Na koniec wystąpił zespół złożony z rzemieślników-cukierników – Atomic Lover w składzie: Bogdan Zwierzchowski – firma Ziarenko, Mateusz Jakubiec – Firma Jakubiec – i Damian Nawalkowski Cukiernia – Piekarnia Maciuś.

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Chorzów – Andrzej Kotala.

ByBIURO

Projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”

Projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” dobiega końca.

31 października zakończy się projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”, realizowany w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

W projekcie wzięło udział 25 uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie zostali wybrani w toku rekrutacji przeprowadzonej na podstawie jasno i przejrzyście określonych kryteriów naboru. Przed wyjazdem uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach mających na celu gruntowne przygotowanie ich do zagranicznej mobilności. Podczas kursu językowego doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim oraz poznawali słownictwo w branży samochodowej. Uczestniczyli również w zajęciach z przygotowania kulturowego i pedagogicznego oraz w szkoleniu z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w odzież ochronną niezbędną do obycia stażu. Zadbano również o dodatkowe ubezpieczenie uczniów. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 278 270,58 zł w pełni pokryło koszty przygotowania uczestników, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz kieszonkowego.

Austriacka instytucja przyjmująca BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH zagwarantowała miejsca stażu w renomowanych serwisach samochodowych w Klagenfurcie, największym mieście w Karyntii. W czasie czterotygodniowego pobytu w Austrii uczestnicy projektu realizowali ustalony wcześniej plan stażu. Każdemu uczniowi został przydzielony mentor, który prowadził uczestników przez kolejne etapy stażu oraz na zakończenie ocenił ich postępy zgodnie z systemem ECVET. Oprócz umiejętności zawodowych uczestnicy projektu zdobywali również doświadczenie w innych obszarach, integrowali się z austriackim środowiskiem i kulturą, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz podwyższali praktyczną znajomość języka niemieckiego. W czasie wolnym uczestniczyli w wycieczce z przewodnikiem po Klagenfurcie, poznali historię miasta oraz najważniejsze miejsca. Nie mogło również zabraknąć wycieczki do stolicy Austrii – Wiednia oraz rajdu rowerowego, którego celem było dotarcie do przepięknego, otoczonego górami jeziora Wörthersee.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w stażu, zaświadczenia poświadczające udział w przygotowaniu do mobilności, wykaz uzyskanych ocen w systemie ECVET oraz honorowane na obszarze Unii Europejskiej certyfikaty Europass Mobilność w wersji polskiej i angielskiej, na których szczegółowo opisano nabyte umiejętności zawodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu pomoże uczestnikom projektu zaistnieć na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie mieli okazję poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w serwisach samochodowych oraz współpracować w wielokulturowym środowisku. Udział w stażu z pewnością pozostanie w ich pamięci na długie lata.

ByBIURO

Bal z okazji 140-lecia Cechu !

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić członków Cechu wraz z osobami towarzyszącymi oraz Waszych pracowników i znajomych na uroczystą zabawę z okazji 140-lecia Cechu
w sobotę  23 listopada  od  godziny  18:00 – 5:00  (część oficjalna 19:00)  do  Starochorzowskiego

Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie Starym.

Zabawę poprowadzi – DJ SZEJK
Wystąpią:        Izabela Fojcik
zespół Atomic Lover (niespodzianka)

Przewidywany jadłospis:

 • Gorąca kolacja (polędwiczki wieprzowe na grzance przekładane pikantnymi pieczarkami zapiekane serem camembert, kolorowe kluseczki, sos serowo-ziołowy, zestaw surówek)
 • Ciasto, kawa, herbata
 • Tort i toast
 • Zimna płyta (zestaw mięs pieczonych faszerowanych, wędliny szlachetne, sery, sałatka jarzynowa, roladki szynkowe z nadzieniem jajeczno-chrzanowym w sosie, tymbaliki drobiowe, ryba po grecku, pikle warzywne, masło, pieczywo)
 • Barszcz czerwony z pasztecikiem
 • Żurek
 • Wody, soki oraz kawa i herbata będą uzupełniane na bieżąco w trakcie imprezy.

Odpłatność:

Członkowie Cechu      –          bezpłatnie

Pozostałe osoby          –          100,00 zł

Prosimy o wpłaty na konto numer:  61 8437 0002 0020 0200 0316 0001
do dnia 14 listopada 2019 roku.

Istnieje możliwość rezerwacji stolików na określoną liczbę miejsc.

Zarząd zawnioskował do Izby Rzemieślniczej w Katowicach o nadanie ponad 40 odznaczeń i medali dla członków naszego Cechu, które będą wręczane w części oficjalnej (19:00).

Na uroczystości jest możliwość nagrodzenia swoich najlepszych pracowników i obdarowania ich drobnym prezentem oraz dyplomem. Zgłoszenia z podaniem danych osobowych oraz uzgodnień prosimy o przesłanie na adres e-mail biuro@cech-chorzow.pl do dnia 7 listopada 2019 r.
W razie pytań – 32-2411-430.

ByBIURO

Szkolenie BHP dla uczniów I klas

UWAGA ! Szkolenie BHP dla uczniów klas 1 odbędzie się w czwartek 17 października o godzinie 16:00 w Cechu w tylnym budynku.

ByBIURO

Uroczysta Inauguracja Przyjęcia w Poczet Rzemiosła Chorzowskiego

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na Uroczystą Inaugurację Przyjęcia w Poczet Uczniów Rzemiosła Chorzowskiego.

Inauguracja odbędzie się dnia 16 października (środa) 2019 roku o godzinie 10:00 (aula II p.) w Branżowej Szkole I Stopnia im. M. Batko w Chorzowie ul. Powstańców 6A.

Po inauguracji zapraszamy na kawę z ciastem.

Prosimy Rzemieślników o potwierdzenie przybycia tel. 322411430 PS. Prosimy o zwolnienie wszystkich uczniów klas 1 z praktyki zawodowej w godzinach od 9:00 do 12:00

ByBIURO

Medycyna pracy – Druk do pobrania

Z uwagi na zbliżający się okres spisywania umów z młodocianymi pracownikami pierwszego roku nauki zawodu – poniżej zamieszczamy druk medycyny pracy. Jeżeli nie macie Państwo możliwości samodzielnie wydrukować skierowania – jest one również dostępne w Cechu.

 

skierowanie na badania lekarskie

ByBIURO

EGZAMINY CZELADNICZE – WAŻNE INFORMACJE

UWAGA !
 
Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków na egzaminy czeladnicze upływa 12 lipca 2019 roku! Prosimy wszystkich Państwa którzy mają trzecioklasitów o dostarczenie wniosków na czas. Wnioskom złożonym po terminie zostaną przydzielone terminy na egzamin na wrzesień/październik.
 
Tym samym informujemy, że osoba udająca się na egzamin winna mieć złożony komplet dokumentów wraz z opłatą.
Wymagane dokumenty:
 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
 4. W przypadku kontynuacji nauki zawodu po przyuczeniu do zawodu należy dołączyć zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.
 5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
 
Opłata za egzamin wynosi w tym roku 761,00 zł
 .
.
.
ByBIURO

WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z postanowieniem §20 statutu Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie- Zarząd Cechu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Sali Domu Rzemiosła w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 63,

w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 16:30

Przewidujemy o 16:30 ciepły posiłek.

 

Proponowany Porządek Walnego Zgromadzenia:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Starszego Cechu.
 2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 8. Przedstawienie i dyskusja dotycząca :
 9. a) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2018
 10. b) sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 11. c) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 12. d) sprawozdania z działalności Sądu Cechowego za rok 2018
 13. e) planu finansowego na rok 2019
 14. Dyskusja nad punktem 8.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 16. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 17. b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 18. c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 19. d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Cechowego za rok 2018
 20. e) zatwierdzenie planu finansowego na 2019 rok
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ledworowskiemu za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kornelii Michalskiej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rak za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Zwierzchowskiemu za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ochmanowi za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. z kwoty 50,00 zł na kwotę
  55,00 zł.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wniosków refundacyjnych od dnia 1 stycznia 2020 r. w wysokości 5,00 zł za ucznia od rozliczonego kwartału
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania składki samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach
 29. Sprawy bieżące, wolne wnioski i dyskusja.
 30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.

 

Informuje się, iż w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, wyznacza się następny termin Walnego Zgromadzenia, które władne będzie do podejmowania uchwał, w tym samym dniu na godzinę 17:00.

Materiały do Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w tutejszym Cechu od dnia 14.05.2019 r.

 

Starszy Cechu                     


Ledworowski Tomasz