Monthly Archive Lipiec 2020

ByCech

Spisywanie umów od 1 września 2020 r.

Informujemy, że umowę umowy młodocianego pracownika z pracodawcą można zawrzeć na dwa sposoby:

1. Można to zrobić ON-LINE – poprzez wypełnienie formularza do umowy

>> TUTAJ BĘDZIE AKTYWNY LINK OD 27 SIERPNIA 2020 r. << 

Następnie należy zadzwonić do Cechu i umówić się na odbiór przygotowanej umowy


2. Można umówić się na podpisanie umowy w Cechu – konieczne jest umówienie się telefonicznie!

 

W obu przypadkach niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy są:

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie z MEDYCYNY PRACY (nie od lekarza POZ) o zdolności do wykonywania zawodu
3) Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu – wydawane w sekretariacie
4) Opłata 20,00 zł

ByCech

Oświadczenie do refundacji za III-V/2020

Składając dokumenty do refundacji, niezbędne jest oświadczenie zamieszczone poniżej. Przynosząc dokumenty refundacyjne – proszę również mieć podpisane poniższe zaświadczenie:

 

OSWIADCZENIE_ZZS (1)

ByCech

Egzaminy czeladnicze 2020

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy załączniki niezbędne do wniosku do Egzaminu Czeladniczego. Na samym dole również udostępniamy aktualne pliki do pobrania które muszą być podpisane (zarówno przez młodocianego jak i przez pracodawcę). W przypadku braku możliwości druku – zapraszamy do Cechu w środę i czwartek w godzinach od 9 do 13 celem pobrania dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  3. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (załącznik).
  4. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
  6. Opłata za egzamin – 716 złotych – najlepiej przelewem

Oświadczenie_Kandydatów_COVID_

Wniosek_do_egzaminu_czeladniczego

zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu