Monthly Archive czerwiec 2021

ByCech

Dzień Ojca !

Spokoju i zdrowia,
radości i dobrego humoru
oraz dumy z dzieci.
W Dzień Ojca wspaniałym Ojcom
życzy Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie

ByCech

Egzaminy czeladnicze 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy załączniki niezbędne do wniosku do Egzaminu Czeladniczego. Na samym dole również udostępniamy aktualne pliki do pobrania które muszą być podpisane (zarówno przez młodocianego jak i przez pracodawcę). W przypadku braku możliwości druku – zapraszamy do Cechu w środę i czwartek w godzinach od 9 do 13 celem pobrania dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  3. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (załącznik).
  4. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
  6. Opłata za egzamin – 723,80 złotych – najlepiej przelewem na konto CECHU:

BANK: BNP PARIBAS

62 1600 1462 1888 5936 2000 0001

 

Oświadczenie COVID-19

Wniosek egzamin czeladniczy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

ByCech

Dzień dziecka :)

 

Wszystkim dzieciom, a szczególnie młodocianym pracownikom- Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie pragnie złożyć najszczersze życzenia!:

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!