Monthly Archive marzec 2022

ByCech

MASTER OF BEAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ’ 2022

 

Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna

Związku Rzemiosła Polskiego

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14

zrp@zrp.pl www.zrp.pl

R E G U L A M I N

MASTER OF BEAUTY

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski

Fryzjersko-Kosmetyczne

POZNAŃ’ 2022

zakres

Fryzjerstwo, Barbering, Makijaż Profesjonalny ,

Przedłużanie i Zagęszczanie Włosów, Stylizacja

08 maja 2022 r.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

§ 1

 1. Organizatorzy:

 • Ogólnopolska Komisja Fryzjersko – Kosmetyczna ZRP

 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

Współorganizator:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie

 1. W Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski Fryzjersko-Kosmetycznych

(MOMPF-K) – zawodnicy startują :

 1. We Fryzjerstwie w dwóch kategoriach:

 • Juniorzy uczniowie i młodzi fryzjerzy w wieku do 21 lat. Zawodników zgłaszają izby rzemieślnicze, cechy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje.

 • Seniorzy – osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają kwalifikacje w zawodzie fryzjer tj; świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich lub inny równorzędny.

 1. W konkurencjach: Makijaż Profesjonalny, Przedłużanie i Zagęszczanie Włosów oraz Stylizacja –zawodnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.

 2. W konkurencji Barbering – mogą wziąć udział osoby w kategorii Junior/Senior tj: uczniowie szkół fryzjerskich, pracujący barberzy, fryzjerzy.

 1. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach :

 1. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2022 r. do Biura Organizacyjnego Mistrzostw na adres: Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

39-200 Dębica ul. Rynek 14 mail:cechdebica1@gmail.com tel.571211860

 1. Regulamin MOMPF-K oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA dostępne na: www.cechdebica.org

 2. Biuro Organizacyjne potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przy rejestracji zawodnik przedstawia dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku Seniorów także oryginał lub kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego.

 1. Wpisowe:

 • Juniorzy – 120,00 zł na tytuł Mistrza Polski lub 60,00 zł za wybraną konkurencję

 • Seniorzy na tytuł Mistrza Polski – 300,00 zł (salony zrzeszone w cechach) i 350,00 zł pozostali

 • Seniorzy – 250,00 zł za wybraną konkurencję

 • Makijaż 2 konkurencje – 300,00 zł

 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów – 200,00 zł

 • Barbering – 2 konkurencje 350,00 zł (salon zrzeszony w cechu) i 400,00 zł pozostali

 • Wyobraźnia-Klasa-Styl” oraz „Pokaż na co Cię stać” – 450,00 zł za 2 konkurencje.

 • Wycinanie wzorków” – 250,00 zł.

Adres wpłaty: konto Cech Rzemiosł I Przedsiębiorczości w Dębicy

70 8589 0006 0030 0980 1759 0001

Koniecznie z dopiskiem WPISOWE MISTRZOSTWA POLSKI POZNAŃ 2022”

§ 2

 1. Do klasyfikacji o tytuł Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski wymagany jest udział minimum 4 zawodników w konkurencjach:

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO
 • Fryzura dzienna do przeczesania
 • Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej
 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO
 • Modelowanie fryzury progresywnej
 • Modelowanie fryzury klasycznej
 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO
 • Fryzura dzienna do przeczesania
 • Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej
 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO
 • Modelowanie fryzury progresywnej
 • Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej
 1. MAKIJAŻ ARTYSTYCZNY – w dwóch konkurencjach na modelach:
 • Makijaż artystyczny – ślubny
 • Makijaż artystyczny – sceniczny
 1. PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW – w jednej konkurencji – na modelu.
 1. BARBERING Juniorzy i Seniorzy w dwóch konkurencjach – na modelu:
 • Old school
 • Free Style
 1. Zawodnicy W KATEGOIRII STYLIZACJI DAMSKIEJ/ IMĘSKIEJ:
 • Wyobraźnia-Klasa-Styl”
 • Pokaż na co Cię stać”

Laureaci trzech pierwszych miejsc o tytuł Mistrza Polski otrzymują medale oraz puchary, które będą wręczane są na scenie głównej Mistrzostw. Laureaci 3 pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych otrzymują medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

 1. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy mogą wziąć udział:

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO
 • Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe (uczniowie I klasy)
 • Fryzura ślubna z długich włosów
 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO
 • Strzyżenie i modelowanie fryzury awangardowej
 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO
 • Fryzura ślubna z długich włosów
 • Fryzura salonowa z długich rozpuszczonych włosów
 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO
 • Strzyżenie i modelowanie fryzury awangardowej
 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO I MĘSKIEGO
 • Wycinanie wzorków – praca wykonywana wyłącznie na modelu.

Konkurencje w kategorii fryzjerstwa damskiego i męskiego Juniorów wykonywane są na główkach manekina.

W przypadku Seniorów, za wyjątkiem konkurencji wymienionej w pkt. e), jest dowolność wyboru (model, główka manekina albo manekin).

W trakcie trwania konkurencji Mistrzostw Polski zabrania się zawodnikom korzystania z wszelkich urządzeń, nośników, kamer, telefonów komórkowych, zdjęć. Na stanowisku startowym mogą znajdować się wyłącznie produkty i narzędzia dozwolone do wykonania zadania konkursowego. Zabronione jest również korzystanie z szablonów.

§ 3

 1. Do oceny zadań dotyczących konkurencji wymienionych w § 2, pkt. 1. i pkt. 2 Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje sześć Komisji Sędziowskich:

 1. fryzjerstwo damskie w składzie do dziesięciu osób,
 2. fryzjerstwo męskie w składzie do dziesięciu osób,
 3. makijaż w składzie do pięciu osób,
 4. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.
 5. fryzjerstwo męskie w Barberingu w składzie do pięciu osób.
 6. konkurencje dotyczące kategorii stylizacji damskiej /męskiej w składzie do 5 osób
 1. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu przebiegu Mistrzostw Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje sześć Komisji Kontroli

 1. fryzjerstwo damskie w składzie do pięciu osób,
 2. fryzjerstwo męskie w składzie do pięciu osób,
 3. makijaż w składzie do pięciu osób,
 4. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.
 5. fryzjerstwo męskie Barbering do pięciu osób
 6. konkurencje dotyczące kategorii stylizacji damskiej /męskiej w składzie do 3 osób
 1. Komisje wymienione w pkt. 1 i 2 pracują na podstawie regulaminów ustalonych przez

Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną ZRP.

 1. Nad pracami komisji nadzór sprawuje dwóch komisarzy mistrzostw: działu damskiego i działu męskiego.

§ 4

 1. Zadania Konkursowe będą oceniane w skali punktów do 30. Dolna granica punktów ustalana jest w dniu Mistrzostw stosownie do liczby uczestników. Każdy Sędzia musi przydzielić trzy najwyższe noty tj. 30, 29 i 28 punktów oraz trzy najniższe noty tj. w zależności od ustalonej dolnej granicy punktów. Jeżeli w ocenianej konkurencji startuje mniej niż 4 zawodników, sędziowie mają prawo do oceny adekwatnej do poziomu wykonanych zadań w tym prawo do nieprzyznawania tytułu Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski. Nie są wówczas zobligowani do stosowania zasady przydzielania trzech najwyższych not tj. 30,29 i 28 punktów.

 2. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać max.3 punkty karne za każde uchybienie. Zawodnicy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych na liście wyników.

 3. W sprawach spornych głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

§ 5

 1. O lokacie zawodnika startującego o tytuł Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski – decyduje suma punktów przyznanych przez sędziów z uwzględnieniem punktów karnych:

 • Juniorzy – kategoria fryzjerstwa damskiego dwie konkurencje
 • Juniorzy – kategoria fryzjerstwa męskiego dwie konkurencje
 • Seniorzy – kategoria fryzjerstwa damskiego dwie konkurencje
 • Seniorzy – kategoria fryzjerstwa męskiego dwie konkurencje
 • Makijaż – dwie konkurencje
 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów – jedna konkurencja
 • Barbering – dwie konkurencje.
 • Juniorzy i Seniorzy – kategoria stylizacji damskiej /męskiej – dwie konkurencje

 1. O lokacie zawodnika startującego w Konkurencji Indywidualnej decyduje suma punktów za daną konkurencję z uwzględnieniem punktów karnych.

§ 7

Uczestnik oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Mistrzostwach (fryzur/stylizacji, makijaży) w rozumieniu przepisów praw autorskich.

§ 8

Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach na własny koszt (materiały, model, dojazd, zakwaterowanie itp.

§ 9

Każdy uczestnik Mistrzostw oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Etycznym i będzie zachowywał się zgodnie z jego zapisami oraz musi podpisać klauzulę informacyjną i oświadczenie, stanowiące załączniki do regulaminu.

§ 10

 1. Przystąpienie do Mistrzostw oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – jego rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw oraz promowania tego wydarzenia. (Załącznik nr1 Klauzula informacyjna).

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (Załącznik nr2 oświadczenie)

 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników Mistrzostw nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 5. Uczestnik Mistrzostw zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.

 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 7. Regulamin Mistrzostw, formularz zgłoszenia zawodnika na Mistrzostwa, formularze zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dostępne są na stronach: Biura Organizacyjnego, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu MASTER OF BEAUTY

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne

POZNAŃ’ 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO),Informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa ul. Miodowa 14 iCech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy ul. Rynek 14 zwany dalej „Administratorem” – można się kontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem: e-mail: zrp@zrp, lub tel. 22 5044 330 , Dębica e-mail :cechdebica1@gmail.com tel.571 211 860

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski Fryzjersko-Kosmetycznych, które odbędą się w Poznaniu – w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań z związanych z przeprowadzeniem Mistrzostw. Podkreślamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Mistrzostwami;

 2. podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności;

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 6. prawo do przenoszenia danych;

 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;

 8. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Zostałem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 • czytelny podpis zawodnika ……………………………………………………………………………………………….…..

 • czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

(w przypadku zawodnika w wieku poniżej 18 roku życia) …………………………………………………………

 • miejscowość, data ……………………………………………………………………………..………………………………

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu MASTER OF BEAUTY

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne

POZNAŃ’ 2022

OŚWIADCZENIE

Niniejszym udzielam Związkowi Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 14, Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko -Kosmetycznej ZRP i Cechowi Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy – zwanego dalej „Organizatorem Mistrzostw” oraz osobom fizycznym lub prawnym, z którymi jest lub będzie związany umową lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, mającym za przedmiot dysponowanie fotografiami lub zapisem filmowym z moim wizerunkiem, do nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania tego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych Związku Rzemiosła Polskiego – Ogólnopolska Komisja fryzjersko-Kosmetyczna, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy ,w tym imprezy pod nazwą MASTER OF BEAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne w 2022 r.

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych wykonanych w ramach Targów fryzjerskich i kosmetycznych LOOK i BEAUTY VISION w 2020 r. – za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach, bilbordach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-informacyjnych, transmisjach telewizyjnych etc.

Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z moim wizerunkiem, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

Oświadczam, że w całości przeczytałam / łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

 • czytelny podpis modelki/a …….………………………………………………………………………………………….…..

 • czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

(w przypadku zawodnika w wieku poniżej 18 roku życia) …………………………………………………………

 • miejscowość, data ……………………………………………………………………………..………………………………

Z zachowaniem przepisów z Ustawy z dnia 4.04 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.u.1994 Nr24 poz. 83.

ByCech

PUP Chorzów – zatrudnienie osób z Ukrainy!

Firmy zainteresowane zatrudnieniem osób z Ukrainy.

Oferty pracy można zgłaszać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie poprzez wypełnienie formularza ZGŁOSZENIA KRAJOWEJ OFERTY PRACY i wysłania na adres kach@praca.gov.pl

Zgłoszenia oferty pracy można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu 32 34 97 153, 32 34 97 129, 32 34 97 134.

ByCech

Dzień Kobiet !

🌸🌼💐👧👩👱‍♀️👩‍🦳🌹🌷🌺
Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców pragnie złożyć Wszystkim Kobietom w dniu ich święta NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ! :
Dziś Dzień Kobiet,
więc pierś w górę
i nie zamieniajcie się w gradowa chmurę.
To co, że macie kurze łapki,
skoro jesteście Super Babki.
ByCech

Kurs dla młodocianych Fryzjerów na fale i pierścionki

Szanowni Państwo, prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszeniowej na kurs z fal i pierścieni dla Uczniów Młodocianych w zawodzie fryzjer

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić i wysłać  na adres: beata.skrzypka@ir.katowice.pl

karta zgłoszeniowa AKT RODO fale

ByCech

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,
Izba Rzemieślnicza w Katowicach włącza się w akcję pomocy dla Ukrainy. Zachęcamy do
współpracy wszystkich naszych Rzemieślników do organizacji zbiórki najpotrzebniejszych artykułów
spożywczych, higienicznych oraz chemii gospodarczej. Zwracamy się do wszystkich Państwa
o pomoc i zaangażowanie. W naszym Cechu organizujemy zbiórki materiałów, które następnie zostaną przekazane do
Izby Rzemieślniczej przy placu Wolności 12 gdzie od dzisiaj zostaje
uruchomiony magazyn.
Akcje pomocowe dla Ukrainy są koordynowane przy współpracy z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Zbieramy następujące rzeczy:
– artykuły spożywcze z długim terminem ważności
– wodę butelkowaną
– zabawki dla dzieci, przytulanki, gry
– artykuły dla dzieci, pampersy, chusteczki higieniczne, słodycze,
– ogólne środki czystości dla wszystkich
– materace, koce, śpiwory,
Sprawa jest bardzo pilna i niecierpiąca zwłoki.