Projekt unijny Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie

ByCech

Projekt unijny Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie

Zapraszamy do galerii 🤩📷🎞📱
 
W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zrealizowali wyjazd na staż zawodowy do Niemiec w ramach projektu „Dzisiaj staż jutro praca” realizowanego ze środków unijnych. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pogłębienie znajomości języków obcych. Staże realizowali uczniowie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Mechanicy w ramach swojej praktyki, oprócz obsługi samochodów klientów zbudowali samochód elektryczny, od podstaw. Dodatkowo, w wolnym czasie, poddawali się eksperymentom fryzjerskim swoich koleżanek fryzjerek. Trzy tygodnie szybko minęły i trzeba było wracać do codziennej pracy w szkole. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat technologii stosowanych za naszą zachodnią granicą przenieśliśmy na grunt szkoły, przekazując ją naszym koleżankom i kolegom oraz pracodawcom u których realizujemy praktyki zawodowe.

About the author

Cech administrator