Egzamin Czeladniczy 2023

ByCech

Egzamin Czeladniczy 2023

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2023.

Zgodnie z komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. nastąpił wzrost cen o 14,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski:     1 740,52 PLN

Egzamin czeladniczy:         870,25 PLN

Egzamin sprawdzający:     310,80 PLN

 

Ponadto przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród pracowników młodocianych.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

Dodatkowo:

Zarząd Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu Izby, uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się następujące stawki opłat:

  1. za wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego -50,00 zł;
  2. za wydanie duplikatu legitymacji czeladniczej lub mistrzowskiej – 10,00 zł;
  3. za informator egzaminacyjny – 30,00 zł.

§2

Ustala się następujące stawki, stanowiące zryczałtowany zwrot kosztów:

  1. za wydanie dokumentów z archiwum Izby- 50,00 zł;
  2. za wydanie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego – 100,00 zł;
  3. za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł;
  4. za rozpatrzenie wniosku o skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE DO KAŻDEGO WNIOSKU O EGZAMIN CZELANDICZY POTRZEBNE JEST ZDJĘCIE ! (podpisane na odwrocie) 

(patrz. załączniki wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego)

 

 

Poniżej wstawiamy komplet obowiązujących wniosków do Egzaminu czeladniczego 2023

10.01.2023_zaświadczenie potwierdzające staż_Uczeń

2022_Wniosek o przedłużenie umowy (1)

Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I-obow.-od-01.01.2022-r. (2)

Wniosek-o-skrocenie-umowy-2022-1(4) (1)

About the author

Cech administrator