Porozumienie o współpracy…

ByCech

Porozumienie o współpracy…

Dnia 17 marca 2016 roku udało nam się podpisać:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ORAZ PROMOCJI RZEMIOSŁA CHORZOWSKIEGO

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie
ul. Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów

NIP: 627-10-61-991 REGON: 00075824

Reprezentowanym przez
Starszego Cechu – Tomasz Tabin

oraz:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego

ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów

Reprezentowanym przez
Dyrektora – Sylwia Tkocz

Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko

ul. Powstańców 6a, 41-500 Chorzów

Reprezentowanym przez
Dyrektora – Krzysztof Trembaczowski

Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

ul. G. Narutowicza 5, 41-503 Chorzów

Reprezentowanym przez
Dyrektora – Michał Aloszko

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowieul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów

Reprezentowanym przez
Dyrektora – Wacław Piska

About the author

Cech administrator