EGZAMINY CZELADNICZE – WAŻNE INFORMACJE

ByBIURO

EGZAMINY CZELADNICZE – WAŻNE INFORMACJE

UWAGA !
 
Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków na egzaminy czeladnicze upływa 12 lipca 2019 roku! Prosimy wszystkich Państwa którzy mają trzecioklasitów o dostarczenie wniosków na czas. Wnioskom złożonym po terminie zostaną przydzielone terminy na egzamin na wrzesień/październik.
 
Tym samym informujemy, że osoba udająca się na egzamin winna mieć złożony komplet dokumentów wraz z opłatą.
Wymagane dokumenty:
  1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
  3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  4. W przypadku kontynuacji nauki zawodu po przyuczeniu do zawodu należy dołączyć zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.
  5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
 
Opłata za egzamin wynosi w tym roku 761,00 zł
 .
.
.

About the author

BIURO administrator