Zawarcie nowej umowy z młodocianym pracownikiem bez wizyty w Cechu.

ByBIURO

Zawarcie nowej umowy z młodocianym pracownikiem bez wizyty w Cechu.

Poniżej przedstawiamy Państwu sposoby zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem bez konieczności wizyty w Cechu.

Procedura zawarcia nowej umowy przedstawia się następująco: przekazanie danych do umowy do Cechu -> stworzenie umowy -> odesłanie umowy w formie PDF gotowej do wydruku.

Krok 1

Dane do umowy można przesłać do Cechu albo drogą mailową na adres cech.chorzow@gmail.com (w tytule wiadomości proszę wpisać „Nowa umowa”) albo w formie SMS na numer 607819000 (proszę pamiętać, że wiadomość SMS nie ma polskich znaków !) – na końcu wpisu będzie wykaz niezbędnych danych

Krok 2

Cech przygotuje umowę w formie PDF i prześle na adres mailowy bądź w formie MMS na numer telefonu.

Krok 3

Taką umowę należy przede wszystkim zgłosić w terminie 7 dni do ZUS. Następnie wydrukować, opieczętować i wsadzić do akt.


Dane niezbędne do spisania umowy:

  • PESEL
  • IMIĘ
  • NAZWISKO
  • MIEJSCE URODZENIA
  • DATA URODZENIA
  • ADRES ZAMIESZKANIA + KOD POCZTOWY
  • NAZWA SZKOŁY
  • INFORMACJA OD KIEDY UMOWA

Dokumenty niezbędne do spisania umowy:

  • BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY (wszyscy) – umowa nie może być spisana z wcześniejszą datą niż badanie
  • ŚWIADECTWO PRACY (tylko umowy z przejścia) – jeżeli młodociany miał więcej niż jednego pracodawcę to wszystkie świadectwa pracy

About the author

BIURO administrator