Możliwość powrotu uczniów klas III na praktyki od 25 maja 2020 r.

ByCech

Możliwość powrotu uczniów klas III na praktyki od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, najnowszy opublikowany Dziennik Ustaw daje możliwość za wspólną zgodą młodocianego (+ ewentualnie rodzica) oraz pracodawcy – na powrót na praktyki.

Dziennik Ustaw zmienia brzmienia na (strona 2 – załącznik na dole wpisu)

2d) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;


Jeżeli młodociani „zostaną w domu” refundacja dalej będzie przysługiwała w przypadku wypłacania wynagrodzenia !

 

Szczegóły:

About the author

Cech editor