Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, w tym dla firm jednoosobowych !

ByCech

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, w tym dla firm jednoosobowych !

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka udzielana jest jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.   Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka  będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą i złozy wniosek o umorzenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracodawcy  z Chorzowa mogą składać  wypełnione i podpisane dokumenty, za pomocą jednego z wybranych  wymienionych sposobów:

1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl

2. poprzez platformę ePUAP: Adres skrytki ePUAP PUP Chorzów /PUP_Chorzow/SkrytkaESP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

3.  składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów.

4.  lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji:

https://chorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci//-/asset_publisher/x7DIHwxIw59p/content/12569912-nadal-trwa-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc?redirect=https%3A%2F%2Fchorzow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Faktualnosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x7DIHwxIw59p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

About the author

Cech editor