Spisywanie umów od 1 września 2020 r.

ByCech

Spisywanie umów od 1 września 2020 r.

Informujemy, że umowę umowy młodocianego pracownika z pracodawcą można zawrzeć na dwa sposoby:

1. Można to zrobić ON-LINE – poprzez wypełnienie formularza do umowy

>> TUTAJ BĘDZIE AKTYWNY LINK OD 27 SIERPNIA 2020 r. << 

Następnie należy zadzwonić do Cechu i umówić się na odbiór przygotowanej umowy


2. Można umówić się na podpisanie umowy w Cechu – konieczne jest umówienie się telefonicznie!

 

W obu przypadkach niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy są:

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie z MEDYCYNY PRACY (nie od lekarza POZ) o zdolności do wykonywania zawodu
3) Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu – wydawane w sekretariacie
4) Opłata 20,00 zł

About the author

Cech editor