Spisywanie umów od 1 września 2021 r. 📝❗

ByCech

Spisywanie umów od 1 września 2021 r. 📝❗

Informujemy, że umowę  młodocianego pracownika z pracodawcą można zawrzeć w następujący sposób:
 
1. Można umówić się na podpisanie umowy w Cechu – konieczne jest umówienie się telefonicznie ( 518-048-464 )
 
 
 
 
Niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy są:
 
1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie z MEDYCYNY PRACY (nie od lekarza POZ) o zdolności do wykonywania zawodu
3) Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu – wydawane w sekretariacie
4) Opłata 30,00 zł

About the author

Cech administrator