UMOWA Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Pracodawco !

Aby móc szkolić młodocianych pracowników niezbędne są odpowiednie kwalifikacje- kurs pedagogiczny oraz przygotowanie praktyczno-merytoryczne (egzamin mistrzowski, szkoła średnia, wyższa etc.).

W pierwszej kolejności należy wysłać młodocianego pracownika na badanie Medycyny Pracy celem stwierdzenia zdolności do pracy i wykonywania zawodu. Następnie przed spisaniem umowy, należy stawić się w Cechu wraz z pieczątką firmową oraz informacją o uzyskanej pomocy DE MINIMIS za ostatnie 3 lata ! Bez tej informacji, uzyskanie refundacji na młodocianego pracownika będzie niemożliwe.