EGZAMIN CZELADNICZY

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

 

Niezbędne dokumenty umożliwiające przystąpienie do egzaminu czeladniczego:

1.Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.

2.Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę
i potwierdzonym przez Cech.

3.W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

4.W przypadku kontynuacji nauki zawodu po przyuczeniu do zawodu należy dołączyć zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.

5.Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 37×52 mm).

 

 pdf_ico1 Pobierz druk !