JAK ZNALEŹĆ PRAKTYKĘ

Jak znaleźć praktykę zawodową ?

Najprostszym a zarazem najszybszym sposobem na znalezienie praktyki zawodowej jest telefon do Cechu. W Cechu zawsze znajduje się aktualna lista zakładów w których występuje zapotrzebowanie na młodocianych pracowników.

Drugim sposobem jest wejście w zakładkę „Firmy zrzeszone”, wybranie interesującego nas zawodu, a następnie skontaktowanie się we własnym zakresie z pracodawcą celem dopytania, czy jest u niego wolne miejsce na praktykę zawodową.