JAK SPISAĆ UMOWĘ?

Aby spisać umowę o „Praktyczną naukę zawodu” należy:

 

1)   Znaleźć zakład pracy, w którym będzie się odbywała praktyka.
2)   Udać się na badania Medycyny Pracy, które stwierdzą, czy nie ma przeciwskazań do danego zawodu.
3)   Stawić się do cechu z następującymi dokumentami:

 

Osoby podpisujące swoją pierwszą umowę:

 

Osoby zmieniające zakład pracy:

 

– Badania lekarskie z Medycyny Pracy

– Zaświadczenie ze szkoły

– Badania lekarskie z Medycyny Pracy

– Zaświadczenie ze szkoły

– Świadectwo ukończenia gimnazjum

– Opłatę w wysokości 40,00 PLN

– Świadectwo pracy

 

UWAGA! Pierwsza umowa o praktyczną naukę zawodu musi być spisana z osobą która nie ukończyła 18 roku życia ! Umowy w przypadku zmiany zakładu pracy mogą być spisywane po ukończeniu 18 roku życia.

Osoby niepełnoletnie podczas spisywania umowy muszą być w obecności opiekunów prawnych / rodziców !