Author Archive BIURO

ByBIURO

Ważne ! Nowe obostrzenia + zwolnienie młodocianych

W dniu 31 marca 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Istotne zapisy dotyczące zwolnienia pracowników młodocianych ze świadczenia pracy  oraz refundacji ich wypłat zapisane zostały w Art.15f pkt1 i 2.

 • Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
 • 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Szanowni Państwo, w dniu (31.03.2020 rok) Rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia związane z pandemia koronawirusa COVIT-19, które  wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Zwracamy Państwa uwagę na obostrzenie dotyczące osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, które mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osoba dorosłą!

Ponadto wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie zostają zamknięte.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd:

 • najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia ub osobami niepełnosprawnymi
 • osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą być w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą
 • ograniczenia w dostępach do parków, deptaków, skwerów, bulwarów i plaż
 • zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich
 • zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu
 • wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób
 • na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko
 • na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska
 • obowiązek zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu
 • w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
 • sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte
 • w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 60 roku życia
 • zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy
 • rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie
 • odwołanie wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych, które nie są konieczne z punktu widzenia zdrowia
 • obowiązek dezynfekcji dystrybutorów, terminali, kas samoobsługowych
 • dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony

 

ByBIURO

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Pobierz informację w PDF

ByBIURO

BIURO CECHU ZAMKNIĘTE – DZIAŁAMY ZDALNIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj do odwołania Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie jest ZAMKNIĘTY dla klientów.

Zapraszamy do kontaktowania się z biurem Cechu (od 9:00 do 13:00):
– telefonicznie (32 2411 430),
– e-mailowo (cech.chorzow@gmail.com),

Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty do refundacji, przyjmowane będą
TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (e-mail / skan / MMS) bądź tradycyjną – pocztową. Nie ma możliwości składania dokumentów osobiście,

wszelkich płatności prosimy dokonywać TYLKO PRZELEWEM na konto: BNP PARIBAS
62 1600 1462 1888 5936 2000 0001

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie działa zdalnie / on-line. Jest możliwość zawierania nowych umów, składania dokumentów do refundacji itp. Cech na bieżąco rozlicza wnioski refundacyjne – nie planujemy żadnych przerw w ciągłości pracy.

Sprawdź jak złożyć dokumenty do refundacji

Sprawdź jak zawierać nowe umowy

Sprawdź jak załatwić pozostałe sprawy

ByBIURO

Jak złożyć dokumenty do refundacji bez wizyty w Cechu.

Aby złożyć dokumenty do refundacji niezbędne są:

– podpisana lista płac przez młodocianego/młodocianych za wnioskowany okres
– Dokument DRA za wnioskowany okres (ZUA, RCA itp. nie są potrzebne)
– potwierdzenie zapłaty ZUS za wnioskowany okres (potwierdzenie przelewu za każdy miesiąc) lub zaświadczenie o niezaleganiu (wystarczy aktualny wydruk)

(na samym dole wpisu znajduje się rozpiska poszczególnych okresów rozliczeniowych i wymaganych dokumentów z uwzględnieniem miesięcy -jaki dokument za jaki miesiąc)

Dokumenty można do nas dostarczyć na 1 z 3 sposobów.

Sposób 1

Wystarczy wziąć telefon, zrobić zdjęcie dokumentom i przesłać w formie MMS’ów na numer: 607-819-000

Uwaga! Zdjęcia proszę robić „z bliska” ponieważ wiadomość MMS „obcina” jakość zdjęcia i mimo, iż na telefonie po przybliżeniu widać treść to po przesłaniu MMS’a jakość drastycznie spada.

Sposób 2

Wystarczy wziąć telefon bądź skaner, zrobić zdjęcie dokumentom i przesłać w formie wiadomości e-mail na adres cech.chorzow@gmail.com (zalecamy wysyłanie na tego maila – jest to mail od Google z nielimitowaną pojemnością skrzynki, która zapewni wystarczającą powierzchnię do gromadzenia danych/załączników)

Sposób 3

Należy udać się do punktu ksero, zrobić kserokopię dokumentów i zostawić w skrzynce pocztowej Cechu (na parterze na dworze przy drzwiach szklanych wejściowych) bądź wysłać je do nas pocztą tradycyjną na adres:

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie
ul. Dąbrowskiego 63
41-500 Chorzów

 


1) wykaz dla firm, które wypłacają wynagrodzenia na koniec miesiąca

czerwiec – lista płac z czerwca, DRA 06 (z czerwca), potwierdzenie zapłaty ZUS za czerwiec (zus płatny w lipcu za czerwiec)
lipiec – lista płac z lipca, DRA 07 (z lipca), potwierdzenie zapłaty ZUS za lipiec (zus płatny w sierpniu za lipiec)
sierpień – lista płac z sierpnia, DRA 08 (z sierpnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za sierpień (zus w wrześniu za sierpień)

wrzesień – lista płac z września, DRA 09 (z września), potwierdzenie zapłaty ZUS za wrzesień (zus płatny w październiku za wrzesień)
październik – lista płac z października, DRA 10 (z października), potwierdzenie zapłaty ZUS za październik (zus płatny w listopadzie za październik)
listopad – lista płac z listopada, DRA 11 (z listopada), potwierdzenie zapłaty ZUS za listopad (zus płatny w grudniu za listopad)

grudzień – lista płac z grudnia, DRA 12 (z grudnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za grudzień (zus płatny w styczniu za grudzień)
styczeń – lista płac z stycznia, DRA 01 (z stycznia), potwierdzenie zapłaty ZUS za styczeń (zus płatny w lutym za styczeń)
luty – lista płac z lutego, DRA 02 (z lutego), potwierdzenie zapłaty ZUS za luty (zus płatny w marcu za luty)

marzec – lista płac z marca, DRA 03 (z marca), potwierdzenie zapłaty ZUS za marzec (zus płatny w kwietniu za marzec)
kwiecień – lista płac z kwietnia, DRA 04 (z kwietnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za kwiecień (zus płatny w maju za kwiecień)
maj – lista płac z maja, DRA 05 (z maja), potwierdzenie zapłaty ZUS za maj (zus płatny w czerwcu za maj)

2) wykaz dla firm, które wypłacają wynagrodzenia w kolejnym miesiącu (przesunięcie)

czerwiec – lista płac z czerwca, 07 (z lipca), potwierdzenie zapłaty ZUS za lipiec (zus płatny w sierpniu za lipiec) 
lipiec – lista płac z lipca, DRA 08 (z sierpnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za sierpień (zus w wrześniu za sierpień)
sierpień – lista płac z sierpnia, DRA 09 (z września), potwierdzenie zapłaty ZUS za wrzesień (zus płatny w październiku za wrzesień)

wrzesień – lista płac z września, DRA 10 (z października), potwierdzenie zapłaty ZUS za październik (zus płatny w listopadzie za październik)
październik – lista płac z października, DRA 11 (z listopada), potwierdzenie zapłaty ZUS za listopad (zus płatny w grudniu za listopad)
listopad – lista płac z listopada, DRA 12 (z grudnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za grudzień (zus płatny w styczniu za grudzień)

grudzień – lista płac z grudnia, DRA 01 (z stycznia), potwierdzenie zapłaty ZUS za styczeń (zus płatny w lutym za styczeń)
styczeń – lista płac z stycznia, DRA 02 (z lutego), potwierdzenie zapłaty ZUS za luty (zus płatny w marcu za luty)
luty – lista płac z lutego, DRA 03 (z marca), potwierdzenie zapłaty ZUS za marzec (zus płatny w kwietniu za marzec)

marzec – lista płac z marca, DRA 04 (z kwietnia), potwierdzenie zapłaty ZUS za kwiecień (zus płatny w maju za kwiecień)
kwiecień – lista płac z kwietnia, DRA 05 (z maja), potwierdzenie zapłaty ZUS za maj (zus płatny w czerwcu za maj)
maj – lista płac z maja, DRA 06 (z czerwca), potwierdzenie zapłaty ZUS za czerwiec (zus płatny w lipcu za czerwiec)

ByBIURO

Zawarcie nowej umowy z młodocianym pracownikiem bez wizyty w Cechu.

Poniżej przedstawiamy Państwu sposoby zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem bez konieczności wizyty w Cechu.

Procedura zawarcia nowej umowy przedstawia się następująco: przekazanie danych do umowy do Cechu -> stworzenie umowy -> odesłanie umowy w formie PDF gotowej do wydruku.

Krok 1

Dane do umowy można przesłać do Cechu albo drogą mailową na adres cech.chorzow@gmail.com (w tytule wiadomości proszę wpisać „Nowa umowa”) albo w formie SMS na numer 607819000 (proszę pamiętać, że wiadomość SMS nie ma polskich znaków !) – na końcu wpisu będzie wykaz niezbędnych danych

Krok 2

Cech przygotuje umowę w formie PDF i prześle na adres mailowy bądź w formie MMS na numer telefonu.

Krok 3

Taką umowę należy przede wszystkim zgłosić w terminie 7 dni do ZUS. Następnie wydrukować, opieczętować i wsadzić do akt.


Dane niezbędne do spisania umowy:

 • PESEL
 • IMIĘ
 • NAZWISKO
 • MIEJSCE URODZENIA
 • DATA URODZENIA
 • ADRES ZAMIESZKANIA + KOD POCZTOWY
 • NAZWA SZKOŁY
 • INFORMACJA OD KIEDY UMOWA

Dokumenty niezbędne do spisania umowy:

 • BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY (wszyscy) – umowa nie może być spisana z wcześniejszą datą niż badanie
 • ŚWIADECTWO PRACY (tylko umowy z przejścia) – jeżeli młodociany miał więcej niż jednego pracodawcę to wszystkie świadectwa pracy
ByBIURO

Jak załatwić sprawę bez wizyty w Cechu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj do odwołania Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie jest ZAMKNIĘTY dla klientów. Nie oznacza to jednak, że nic się nie da załatwić. Cech działa płynnie, nie mamy również planów związanych z przerwaniem ciągłości świadczenia usług. Na ten moment działamy zdalnie i wszystkie sprawy są możliwe do załatwienia drogą on-line, telefonicznie bądź drogą pocztową (tradycyjną).

Poniżej przedstawiamy rozwiązanie dotyczące składania dokumentów do refundacji oraz zawierania nowych umów. W przypadku chęci załatwienia innych spraw zapraszamy do kontaktu z biurem Cechu. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

– telefonicznie (32 2411 430),
– e-mailowo (cech.chorzow@gmail.com),

Wszelkich płatności prosimy dokonywać PRZELEWEM na konto: BNP PARIBAS 62 1600 1462 1888 5936 2000 0001

Jak złożyć dokumenty do refundacji ?

Zawarcie nowej umowy z młodocianym pracownikiem.

 

ByBIURO

XXVI Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa – 1 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Komisją Branżową Fryzjersko – Kosmetyczną oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje 1 marca 2020 roku o godzinie 9:00 „XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA” który odbędzie się w: RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA ALEJA KORFANTEGO 141, 40-154 KATOWICE.

Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 15 lutego 2020 roku do Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych (tel. 32 259 62 61 – Maria Banachowicz lub na adres: e-mail: maria.banachowicz@ir.katowice.pl) podając imię i nazwisko uczestnika, rok nauki, dział fryzjerstwa (damski lub męski, wyszczególnione konkurencje) oraz dane mistrza szkolącego.

Zachęcając młodzież do uczestnictwa w Konkursie należy uświadomić, że jest to etap podnoszenia kwalifikacji, jak również zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w zawodzie. Jak co roku na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, natomiast wszyscy startujący otrzymują dyplom oraz upominki.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim mistrzom branży fryzjerskiej, Dyrektorom Szkół, do których uczęszcza młodzież.

W załączeniu Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Rzemiosła, harmonogram oraz karta zgłoszeniowa.

ByBIURO

Jubileusz Chorzowskich Rzemieślników

W sobotę w sali Starochorzowskiego Domu Kultury odbyła się impreza z okazji jubileuszu 140 lecia Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie. Na gali wręczono odznaczenia osobom zasłużonym dla rzemiosła w kraju i regionie.

Wśród zgromadzonych gości byli przedsiębiorcy, rzemieślnicy, ludzie edukacji i przedstawiciele władz samorządowych. Po kolacji w trakcie części oficjalnej gali Cech Rzemieślników Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie przyznał jubileuszowe odznaczenia.

Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego wyróżnieni zostali: Ewa Kulpanek, Klaudia Urbas, Karina Tomecka, Sławomir Iwon i Wiesława Podlaszewska. Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego trafiła na ręce: Agnieszki Trenczek, Kornelii Michalskiej, Tomasza Ledworowskiego, Michała Szafrańskiego, Zygmunta Mańki, Wojciecha Mańki, Katarzyny Paluch i Jerzego Rak. Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” odznaczeni zostali: Michał Ochmann, Ruta Borowczyk, Justyna Piecha-Pierończyk, Stefan Mikołajczak, Lucjan Mikołajczak i Katarzyna Goł-Banaś. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” trafił do Bogdana Zwierzchowskiego, Bogdana Krzymińskiego i Andrzeja Kotali.

W części artystycznej Izabela Fojcik porwała do zabawy zgromadzonych gości śpiewając hity muzyki polskiej i zagranicznej. Na koniec wystąpił zespół złożony z rzemieślników-cukierników – Atomic Lover w składzie: Bogdan Zwierzchowski – firma Ziarenko, Mateusz Jakubiec – Firma Jakubiec – i Damian Nawalkowski Cukiernia – Piekarnia Maciuś.

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Chorzów – Andrzej Kotala.

ByBIURO

Projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”

Projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” dobiega końca.

31 października zakończy się projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”, realizowany w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

W projekcie wzięło udział 25 uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie zostali wybrani w toku rekrutacji przeprowadzonej na podstawie jasno i przejrzyście określonych kryteriów naboru. Przed wyjazdem uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach mających na celu gruntowne przygotowanie ich do zagranicznej mobilności. Podczas kursu językowego doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim oraz poznawali słownictwo w branży samochodowej. Uczestniczyli również w zajęciach z przygotowania kulturowego i pedagogicznego oraz w szkoleniu z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w odzież ochronną niezbędną do obycia stażu. Zadbano również o dodatkowe ubezpieczenie uczniów. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 278 270,58 zł w pełni pokryło koszty przygotowania uczestników, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz kieszonkowego.

Austriacka instytucja przyjmująca BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH zagwarantowała miejsca stażu w renomowanych serwisach samochodowych w Klagenfurcie, największym mieście w Karyntii. W czasie czterotygodniowego pobytu w Austrii uczestnicy projektu realizowali ustalony wcześniej plan stażu. Każdemu uczniowi został przydzielony mentor, który prowadził uczestników przez kolejne etapy stażu oraz na zakończenie ocenił ich postępy zgodnie z systemem ECVET. Oprócz umiejętności zawodowych uczestnicy projektu zdobywali również doświadczenie w innych obszarach, integrowali się z austriackim środowiskiem i kulturą, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz podwyższali praktyczną znajomość języka niemieckiego. W czasie wolnym uczestniczyli w wycieczce z przewodnikiem po Klagenfurcie, poznali historię miasta oraz najważniejsze miejsca. Nie mogło również zabraknąć wycieczki do stolicy Austrii – Wiednia oraz rajdu rowerowego, którego celem było dotarcie do przepięknego, otoczonego górami jeziora Wörthersee.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w stażu, zaświadczenia poświadczające udział w przygotowaniu do mobilności, wykaz uzyskanych ocen w systemie ECVET oraz honorowane na obszarze Unii Europejskiej certyfikaty Europass Mobilność w wersji polskiej i angielskiej, na których szczegółowo opisano nabyte umiejętności zawodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu pomoże uczestnikom projektu zaistnieć na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie mieli okazję poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w serwisach samochodowych oraz współpracować w wielokulturowym środowisku. Udział w stażu z pewnością pozostanie w ich pamięci na długie lata.