Yearly Archive 2019

ByBIURO

Uczniowie z Chorzowa wyjadą na staż do Austrii!

W marcu 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie wyjedzie na staż do Austrii dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” .

 

Uczestnictwo w projekcie “Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” umożliwi uczniom klas Technikum Samochodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych oraz społecznych podczas 4-tygodniowego stażu w warsztatach samochodowych w miejscowości Klagenfurt.

 

Chorzowska placówka jest szkołą nowoczesną i otwartą na nowe wyzwania, dlatego poszukuje takich rozwiązań, które posłużą do właściwego przygotowania uczniów do samodzielnego funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy.

ByBIURO

Egzamin próbny fryzjerów

Informujemy, że w dniu 13 stycznia [niedziela] 2019 roku o godzinie 830 odbędzie się próbny egzamin dla uczniów klas trzecich w zawodzie fryzjer. Egzamin odbędzie się w Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie w Sali Lorenca na II piętrze.

Osoby przystępujące do egzaminu celem identyfikacyjnym muszą mieć przy sobie legitymacje szkolne bądź dowody osobiste. W razie pytań prosimy o kontakt:

Przewodnicząca sekcji fryzjerskiej – Karina Tomecka; tel.  +48 661 807 690

Podstarsza Cechu  – Kornelia Michalska; tel.  +48 601 525 593


Zakres do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer