Author Archive BIURO

ByBIURO

Bal z okazji 140-lecia Cechu !

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić członków Cechu wraz z osobami towarzyszącymi oraz Waszych pracowników i znajomych na uroczystą zabawę z okazji 140-lecia Cechu
w sobotę  23 listopada  od  godziny  18:00 – 5:00  (część oficjalna 19:00)  do  Starochorzowskiego

Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie Starym.

Zabawę poprowadzi – DJ SZEJK
Wystąpią:        Izabela Fojcik
zespół Atomic Lover (niespodzianka)

Przewidywany jadłospis:

 • Gorąca kolacja (polędwiczki wieprzowe na grzance przekładane pikantnymi pieczarkami zapiekane serem camembert, kolorowe kluseczki, sos serowo-ziołowy, zestaw surówek)
 • Ciasto, kawa, herbata
 • Tort i toast
 • Zimna płyta (zestaw mięs pieczonych faszerowanych, wędliny szlachetne, sery, sałatka jarzynowa, roladki szynkowe z nadzieniem jajeczno-chrzanowym w sosie, tymbaliki drobiowe, ryba po grecku, pikle warzywne, masło, pieczywo)
 • Barszcz czerwony z pasztecikiem
 • Żurek
 • Wody, soki oraz kawa i herbata będą uzupełniane na bieżąco w trakcie imprezy.

Odpłatność:

Członkowie Cechu      –          bezpłatnie

Pozostałe osoby          –          100,00 zł

Prosimy o wpłaty na konto numer:  61 8437 0002 0020 0200 0316 0001
do dnia 14 listopada 2019 roku.

Istnieje możliwość rezerwacji stolików na określoną liczbę miejsc.

Zarząd zawnioskował do Izby Rzemieślniczej w Katowicach o nadanie ponad 40 odznaczeń i medali dla członków naszego Cechu, które będą wręczane w części oficjalnej (19:00).

Na uroczystości jest możliwość nagrodzenia swoich najlepszych pracowników i obdarowania ich drobnym prezentem oraz dyplomem. Zgłoszenia z podaniem danych osobowych oraz uzgodnień prosimy o przesłanie na adres e-mail biuro@cech-chorzow.pl do dnia 7 listopada 2019 r.
W razie pytań – 32-2411-430.

ByBIURO

Szkolenie BHP dla uczniów I klas

UWAGA ! Szkolenie BHP dla uczniów klas 1 odbędzie się w czwartek 17 października o godzinie 16:00 w Cechu w tylnym budynku.

ByBIURO

Uroczysta Inauguracja Przyjęcia w Poczet Rzemiosła Chorzowskiego

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na Uroczystą Inaugurację Przyjęcia w Poczet Uczniów Rzemiosła Chorzowskiego.

Inauguracja odbędzie się dnia 16 października (środa) 2019 roku o godzinie 10:00 (aula II p.) w Branżowej Szkole I Stopnia im. M. Batko w Chorzowie ul. Powstańców 6A.

Po inauguracji zapraszamy na kawę z ciastem.

Prosimy Rzemieślników o potwierdzenie przybycia tel. 322411430 PS. Prosimy o zwolnienie wszystkich uczniów klas 1 z praktyki zawodowej w godzinach od 9:00 do 12:00

ByBIURO

Medycyna pracy – Druk do pobrania

Z uwagi na zbliżający się okres spisywania umów z młodocianymi pracownikami pierwszego roku nauki zawodu – poniżej zamieszczamy druk medycyny pracy. Jeżeli nie macie Państwo możliwości samodzielnie wydrukować skierowania – jest one również dostępne w Cechu.

 

skierowanie na badania lekarskie

ByBIURO

EGZAMINY CZELADNICZE – WAŻNE INFORMACJE

UWAGA !
 
Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków na egzaminy czeladnicze upływa 12 lipca 2019 roku! Prosimy wszystkich Państwa którzy mają trzecioklasitów o dostarczenie wniosków na czas. Wnioskom złożonym po terminie zostaną przydzielone terminy na egzamin na wrzesień/październik.
 
Tym samym informujemy, że osoba udająca się na egzamin winna mieć złożony komplet dokumentów wraz z opłatą.
Wymagane dokumenty:
 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
 4. W przypadku kontynuacji nauki zawodu po przyuczeniu do zawodu należy dołączyć zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.
 5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
 
Opłata za egzamin wynosi w tym roku 761,00 zł
 .
.
.
ByBIURO

WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z postanowieniem §20 statutu Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie- Zarząd Cechu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Sali Domu Rzemiosła w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 63,

w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 16:30

Przewidujemy o 16:30 ciepły posiłek.

 

Proponowany Porządek Walnego Zgromadzenia:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Starszego Cechu.
 2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
 8. Przedstawienie i dyskusja dotycząca :
 9. a) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2018
 10. b) sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 11. c) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 12. d) sprawozdania z działalności Sądu Cechowego za rok 2018
 13. e) planu finansowego na rok 2019
 14. Dyskusja nad punktem 8.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 16. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 17. b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 18. c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 19. d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Cechowego za rok 2018
 20. e) zatwierdzenie planu finansowego na 2019 rok
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ledworowskiemu za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kornelii Michalskiej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rak za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Zwierzchowskiemu za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ochmanowi za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. z kwoty 50,00 zł na kwotę
  55,00 zł.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wniosków refundacyjnych od dnia 1 stycznia 2020 r. w wysokości 5,00 zł za ucznia od rozliczonego kwartału
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania składki samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach
 29. Sprawy bieżące, wolne wnioski i dyskusja.
 30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.

 

Informuje się, iż w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, wyznacza się następny termin Walnego Zgromadzenia, które władne będzie do podejmowania uchwał, w tym samym dniu na godzinę 17:00.

Materiały do Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w tutejszym Cechu od dnia 14.05.2019 r.

 

Starszy Cechu                     


Ledworowski Tomasz
      

ByBIURO

Uczniowie z Chorzowa wyjadą na staż do Austrii!

W marcu 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie wyjedzie na staż do Austrii dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” .

 

Uczestnictwo w projekcie “Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” umożliwi uczniom klas Technikum Samochodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych oraz społecznych podczas 4-tygodniowego stażu w warsztatach samochodowych w miejscowości Klagenfurt.

 

Chorzowska placówka jest szkołą nowoczesną i otwartą na nowe wyzwania, dlatego poszukuje takich rozwiązań, które posłużą do właściwego przygotowania uczniów do samodzielnego funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy.

ByBIURO

Egzamin próbny fryzjerów

Informujemy, że w dniu 13 stycznia [niedziela] 2019 roku o godzinie 830 odbędzie się próbny egzamin dla uczniów klas trzecich w zawodzie fryzjer. Egzamin odbędzie się w Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie w Sali Lorenca na II piętrze.

Osoby przystępujące do egzaminu celem identyfikacyjnym muszą mieć przy sobie legitymacje szkolne bądź dowody osobiste. W razie pytań prosimy o kontakt:

Przewodnicząca sekcji fryzjerskiej – Karina Tomecka; tel.  +48 661 807 690

Podstarsza Cechu  – Kornelia Michalska; tel.  +48 601 525 593


Zakres do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer